+38598 378 802

Upravljanje projektima I

Naziv seminara:

h

Upravljanje projektima I

Trajanje seminara:

}

16 sati

Uvod.

Seminar o temeljnim vještinama upravljanja projektima prati TenStepovu metodologiju. Predavači će po svakoj teoretskoj cjelini približiti materiju polaznicima povezujući primjere iz bogate prakse na poslovno okružje samih polaznika. Polaznici su tijekom vježbi podijeljeni u grupe te rješavaju niz studija slučaja. Dio situacija modelira se u PM softveru čime se simulira višeprojektni rad (svaka grupa obrađuje jedan projekt) i višekorisničko okružje (svaki korisnik ima svoju ulogu u projektu i svi rade istovremeno na svojim projektima).

Seminar je usklađen s međunarodnim IPMA (International Project Management Association) i PMI (Project Management Institute) standardima te je sastavni dio programa edukacije pod nazivom Project Management Akademija verificiranog od strane IPMA-e u sklopu IPMA REG-a.

Projekt menadžment koncept

Sadržaj.

 • Uvod, predstavljanje predavača i polaznika
 • Osnovne informacije o metodologijama i organizacijama u projektnom menadžmentu
 • Faza životnog ciklusa projekta
 • Definiranje projekta
 • Izrada projektnog plana
 • Upravljanje projektnim planom
 • Simulacija vježbi u PM softveru
 • Upravljanje predmetima u projektima
 • Upravljanje obuhvatom u projektima
 • Upravljanje rizicima u projektima
 • Upravljanje komunikacijom u projektima
IPMA certification transparent
Seminar nije direktna priprema za certifikat, ali doprinosi uspješnom polaganju IPMA i PMI certifikata.
Ova edukacija je namijenjena svim sudionicima projekata bez obzira na vrstu projekta i industrije u kojoj se događaju, profesionalcima i početnicima s područja projektnog menadžmenta, voditeljima projekata i članovima timova.
Osnovno poznavanje rada na računalu.
Edukacija je usmjerena na praktično savladavanje metodologije kroz rad na studiji slučaja uz simulaciju timskog rada. Tijekom treninga identificirati će se različite projektne uloge i odgovornosti, definirati različite aspekte projekta i izraditi projektni plan. Uz spomenuto, polaznici će moći samostalno ažurirati projektni plan, upravljati obuhvatom projekta, identificirati probleme i potencijalne rizike u projektu.

Voditelj seminara:

Tomislav Rastovski
mr. sc. Tomislav Rastovski

Vezani seminari.

Share This