+38598 378 802

Upravljanje projektima II

Naziv seminara:

h

Upravljanje projektima II

Trajanje seminara:

}

16 sati

Uvod.

Seminar o naprednim vještinama upravljanja projektima prati TenStepovu metodologiju. Predavači će po svakoj teoretskoj cjelini približiti materiju polaznicima povezujući primjere iz bogate prakse na poslovno okružje samih polaznika. Polaznici su tijekom vježbi podijeljeni u grupe te rješavaju niz studija slučaja. Dio situacija modelira se u PM softveru.

Seminar je usklađen s međunarodnim IPMA (International Project Management Association) i PMI (Project Management Institute) standardima te je sastavni dio programa edukacije pod nazivom Project Management Akademija verificiranog od strane IPMA-e u sklopu IPMA REG-a.

Sadržaj.

 • Koraci implementacije EVM-a na projektu
 • Integracija resursa u plan projekta
 • Integracija obuhvata, vremenskog plana i troškova u plan projekta
 • Praćenje i upravljanje projektnim performansama
 • Analitika, izvještavanje i metrika
 • Poduzimanje korektivnih akcija
 • Radionica na aplikaciji za EVMS
 • Upravljanje promjenama u projektu
 • Uvod i definicija rizika
 • Pojmovi – rizici, pretpostavke, predmeti
 • Proces upravljanja rizicima
 • Identifikacija rizika
 • Analiza rizika
 • Odgovori na rizike
 • Kontrola rizika
IPMA certification transparent
Seminar nije direktna priprema za certifikat, ali doprinosi uspješnom polaganju IPMA i PMI certifikata.
Ova edukacija je namijenjena svim dionicima projekata bez obzira na vrstu projekta i industrije u kojoj se događaju, profesionalcima i početnicima s područja projektnog menadžmenta, voditeljima projekata i članovima timova.
Osnovno poznavanje rada na računalu.
Edukacija je usmjerena na praktične metode upravljanja projektima kroz rad na studiji slučaja uz simulaciju timskog rada. Nakon treninga polaznici će moći samostalno upravljati vremenskim i financijskim aspektima projekta, koristiti metodu ostvarene vrijednosti (engl. Earned Value Analysis), proaktivno identificirati, analizirati i odgovarati na sve vrste projektnih rizika.

Voditelj seminara:

Marko Šimac
Marko Šimac

Vezani seminari.

Share This