+38598 378 802

Priprema za PMI PMP certifikaciju

Naziv seminara:

h

Priprema za PMI PMP certifikaciju

Trajanje seminara:

}

43 sati

Uvod.

Priprema za polaganje ispita kako bi se stekla titula Project Management Professional (PMP) ili Certified Associate in Project Management (CAPM) pokazuje se teškom i problematičnom pristupnicima prvenstveno zbog razlika u iskustvu i pristupu projektima između PMI-a i svakodnevnog posla voditelja projekata.

Ovaj seminar priprema polaznike za polaganje PMI PMP certifikacijskog ispita tako da ih podsjeća na ono što već znaju, obrazuje ih o onome što ne znaju i postavlja cjelinu u primjeren kontekst. Zamišljen i provođen u hibridnom modelu, već nekoliko godina omogućuje brojnim polaznicima uspješnu pripremu i polaganje ispita. Temeljem osobnih iskustava uspješnog stjecanja certifikata, predavač je na raspolaganju polaznicima kroz cijeli proces pripreme i prijave PMI certifikacije. Nakon uvodnog predavanja, polaznici pristupaju e-learning TenStep portalu, te uz kombinaciju raznih modela učenja praktično savladavaju gradivo i po završetku simulacije pravog ispita, dobivaju potrebnu potvrdu za 35 kontakt sati. Edukacija završava ponovnim susretom s predavačem kada se individualno priprema prijava ispita i daju završne preporuke.

Radionica upravljanja projektima

Nastavni plan.

  • Seminar obuhvaća područja znanja definirana u PMBOK poput Project Management Framework, The Standard for Project Management on a Project, Project Management Knowledge Areas, Professional and Social responsibility, vježbe simulacije ispita nakon svakog poglavlja, osnove teorija motivacije, osnove teorije kvalitete, itd.
  • Polaznik tijekom rada na online seminaru može svoja pitanja i nedoumice poslati predavaču putem e-maila.
  • Kroz rad u učionici će se proći važne infomacije i poslovna logika koja se krije iza PMBOK-a te najčešće pogreške na ispitima.
IPMA certification transparent

Sadržaj.

Kroz ovaj seminar i pripremu želja je polaznike upoznati s poslovnom logikom koja se skriva iza Project Management Body Of Knowledge (PMBOK), temama i najvažnijim područjima znanja koja se traže na ispitu te pitanjima koja ih očekuju na ispitu. Kroz niz godina unapređujući svoj PMBOK standard, međunarodna udruga za upravljanje projektima Project Management Institute (PMI) postala je globalni sinonim za stručnost u upravljanju projektima. Po uspješnom završetku ovog seminara polaznik dobiva potrebnih 35 PDU bodova za pristup ispitu te znanje potrebno za uspješno dobivanje certifikata.

Seminar nije direktna priprema za certifikat, ali doprinosi uspješnom polaganju IPMA i PMI certifikata.
Seminar je namijenjen voditeljima projekata koji žele steći PMP certifikat.
Osnovno poznavanje rada na računalu.
Metode za kvalitetnu pripremu i polaganje PMP certifikata.

Voditelj seminara:

Marko Šimac
Marko Šimac
Share This