+38598 378 802

Priprema za IPMA certifikat

Naziv seminara:

h
Pripremni seminar i ispit za stjecanje certifikata za voditelja projekta (IPMA)

Trajanje seminara:

}

8 sati

Uvod.

Ovaj seminar priprema polaznike za polaganje IPMA certifikacijskog ispita. Priprema obuhvaća IPMA razine:

B – Certified Senior Project Manager
C – Certified Project Manager
D – Certified Project Management Associate

Seminar je usklađen s međunarodnim IPMA (International Project Management Association) i PMI (Project Management Institute) standardima te je sastavni dio programa edukacije pod nazivom Project Management Akademija verificiranog od strane IPMA-e u sklopu IPMA REG-a.

Polaznik seminara zapisuje bilješke

Sadržaj.

  • Uvod, predstavljanje predavača i polaznika
  • Kroz ovaj seminar i pripremu želja je polaznike upoznati s temama i najvažnijim područjima znanja koja ih očekuju na ispitu.
  • Upoznavanje s osnovnim pojmovima iz područja upravljanja projektima
  • Definiranje WBS strukture projekta
  • Definiranje tipova organizacijskih struktura
  • Upoznavanje s IPMA Competence Baseline – temeljnom literaturom za polaganje ispita
  • Objašnjavanje strukture kompetencija i priprema polaznika za ispit
  • Ispunjavanje obrazaca za prijavu ispita
IPMA certification transparent

Seminar je direktna priprema za certifikat, doprinosi uspješnom polaganju IPMA certifikata.

Ova edukacija je namijenjena svim dionicima projekata bez obzira na vrstu projekta i industrije u kojoj se događaju, profesionalcima i početnicima s područja projektnog menadžmenta, voditeljima projekata i članovima timova.
Osnovno poznavanje rada na računalu.

Naučit ćete strukturu IPMA kompetencija. Dobiti informacije o sadržaju i konceptu ispita te načinu pripreme za ispit.

Voditelj seminara:

Damir Butković
Damir Butković
Share This