+38598 378 802

ZG holding

Oracle Primavera P6 rješenje na projektu rekonstrukcije vodoopskrbe kanalizacije Grada Zagreba.

Korisnik: Zagrebački holding d.o.o.
Sjedište: Zagreb, Hrvatska
Gospodarska grana: Javni sektor
Zaposlenih: 11.000
Godišnji budžet: 800.000.000 EUR

Zagrebački holding smanjen logo

Uvod

Zagrebački holding d.o.o. osnovan je 2007. i u 100-postotnom je vlasništvu Grada Zagreba. Sastoji se od 15 podružnica koje obavljaju djelatnosti nekadašnjih gradskih poduzeća. Zagrebački holding d.o.o. vlasnik je i 9 trgovačkih društava/ ustanova. Djelatnosti društva grupirane su u četiri poslovna područja: komunalne, prometne, tržišne i energetske djelatnosti.

Zagrebački holding

Institut građevinarstva Hrvatske: Voditelj projekta, koordinacija usluga projektiranja, nadzor dijela radova

Investinženjering: priprema natječajne dokumentacije, FIDIC inženjer, nadzor dijela radova

Vodotehnika: 5 dionica, radovi vodoopskrbe
Zagreb-Montaža: 10 dionica, radovi odvodnje, kontrolna zgrada i klor stanica vodocrpilišta
Osijek Koteks: izgradnja vodospreme 10.000 m3
Končar: WLM (mjerna oprema za vodoopskrbne cjevovode),
SCADA (mjerna oprema za odvodnju)
Georad: 3 dionice, vodoopskrbni cjevovod, vodosprema i CS

Izazovi

• Različiti strukturni, opisni i medijski formati troškovnika
• Osiguravanje pouzdane dokazane informatičke platforme za upravljanje projektom zasebno upravljanih pod-projekata
• Potreba za potporom dvorazinskom upravljanju – prema master planu projekta i prema planovima pojedinih pod-projekata
• Potreba uspostave veze između ugovorenih količina, toka novca i dinamičkog plana

Postignuća

• Preformatiranje i restrukturiranje postojećih troškovnika u standardni format ugovornog troškovnika
• Standardizacija i elektronička obrada ugovornih troškovnika i situacija
• Centralizirano upravljanje projektom i kolaboracija među učesnicima u okruženju P6 sukladno najboljim svjetskim i domaćim praksama
• Konsolidirani mjesečni podaci i performanse ugovora pokazuju realno stanje po svim razinama i predstavljaju ulazne podatke za sljedbene financijske transakcije

Rješenja

Primavera P6 Icon

Oracle Primavera P6 EPPM

Dvorazinsko upravljanje projektom

Primakon logo

Primakon PI

Ažuriranje planova izvođača praćenjem realizacije pojedinih ugovora na mjesečnoj razini

Projekt

Investicijski projekt vodoopskrbe i odvodnje za Zagrebački holding pokrenut je 2008., s planiranim završetkom 2015. Ukupna vrijednost projekta je preko 40.000.000 EUR, a financiran je iz zajma EBRD-a. Primakon je u početnoj fazi pružao podršku konzultantu – Institutu građevinarstva Hrvatske u pripremi projektnog master plana sukladno zahtjevima iz Ugovora i za potrebe Banke (EBRD-a). Po odabiru izvođača (7 podprojekata/ugovora) kojima je uvjetovano praćenje vremenskog i financijskog izvršenje radova u aplikaciji kompatibilnom s Oracle Primaverom P6 EPPM, Primakon je angažiran i od strane izvođača kojima je pružana usluga tehničke i stručne podrške.

Model

Ovdje se radi o jednoj varijaciji standardnog Primakonovog modela primjerenom investitoru za potrebe praćenja performansi pojedinih ugovora u kojem struktura planova odgovara ugovornim troškovnicima do razine troškovničke stavke. Svaka stavka odgovara aktivnosti plana koje se raspoređuju u vremenu i predstavljaju financijski plan realizacije. Primakon PI aplikacija se koristi za uvoz pojedinog ugovornog troškovnika u P6 EPPM sustav, iz kojega se mjesečno generiraju MS Excel predlošci za unos obračunskih situacija, uključivo procjene i varijacije. Njihovim uvozom u P6 EPPM sustav vrši se automatsko ažuriranje planova na mjesečnoj razini. Ovi se planovi nalaze kod izvođača i ažurirana ih mjesečno dostavljaju predstavniku investitora – FIDIC inženjeru sukladno ugovornoj proceduri. Specifičnosti se ovdje odnose na sljedeće:

Master / tehnološki plan

Postojanje master/ tehnološkog plana slijeda aktivnosti čitavog projekta do razine ugovora pri čemu su trajanja tehnoloških aktivnosti pojedinih ugovora određena međuprojektnim vezama s aktivnostima iz planova izvođača. Ovaj se plan nalazi i ažurira kod konzultanta temeljem dostavljenih ažuriranih planova izvođača.

Izrada planova

Izradi planova pristupilo se prema postojećim troškovnicima koji su korišteni pri tenderiranju i ugovaranju i koji su patili od uobičajene boljke uzrokovanom dugogodišnjom praksom te nepostojanjem nacionalnog, klasifikacijskog sustava radova u građevinarstvu – svi radovi količinski su sumarizirani u određenu stavku bez obzira na mjesto i vrijeme izvršenja, te je opis pojedinih stavaka znao sadržavati “eseje od cijele stranice” u kojima je bio opisan rad do navođenja standarda uključivo dobavu i ugradnju materijala. Kako je definicija aktivnosti trošak na mjestu u vremenu ovdje je bilo potrebno raspodijeliti troškovničke stavke koje su obuhvaćale sumarizirane količine sa svih, primjerice, dionica po istim tim dionicama. Ovime je omogućeno istovremeno financijsko, fizičko i terminsko praćenje performansi pojedinih ugovora i master plana projekta na njih povezanog.

Zagrebački holding Oracle Primavera

Primjer financijskog izvještaja jednog paketa – podprojekta

Share This