+38598 378 802

Trimble TILOS

Softver baziran na vremensko-prostornoj logici.

Team building poslovnog tima u procesu

Trimble TILOS je softver za planiranje baziran na vremensko-prostornoj (Time-Location Software) logici. Specijaliziran je za upravljanje linearnim građevinskim projektima, poglavito infrastrukturnim projektima.

Koristi se u različitim granama građevinarstva i različitim projektima poput: cestogradnje, izgradnje željeznica, postavljanja cjevovoda, postavljanja dalekovoda, tunelogradnje, mostogradnje i energetike.

Karakteristike TILOSa:

Trimble Logo

Jednostavan, ali moćan za korištenje

Korišten na mnogim međunarodnim projektima

Sjajan alat za planiranje i upravljanje linearnim projektima

Zašto u infrastrukturnim projektima koristiti TILOS, a ne gantograme i stupčaste dijagrame?

Linearni projekti predstavljaju jedinstvene izazove jer se radnici i oprema pomiču duž gradilišta kako bi obavili svoj posao. Tradicionalni softveri za planiranje prikazuju svoje rezultate u stupčastim dijagramima ili gantogramom. Niti jedan od spomenutih dijagrama ne može kvalitetno grafički prikazati vezu između mjesta na kojem se obavlja rad (osi udaljenosti) i vremena kada se izvršava rad (vremenska os). Stoga takvi dijagrami mogu uzrokovati velike organizacijske poteškoće. Među najvećim prednostima TILOSa su efikasni vrijeme-udaljenost dijagramiTakvi dijagrami u jedinstvenom prikazu sadrže sve detalje projekta i raspored, što olaškava određivanje opsega posla.

Želite unaprijediti upravljanje vašim projektima?

Share This